เนเจอร์กิฟบุกตลาดต่างประเทศ
 

นอกจากตลาดภายในประเทศแล้ว ผลิตภัณฑ์เนเจอร์กิฟก็ยังมีการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศด้วย
เช่น สหรํฐอเมริกา, ยุโรป , ตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย เป็นต้น

ย้อนกลับ