เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เนเจอร์กิฟ บริจาคเงิน 1,000,000 บาท ร่วมบูรณะ โบสถ์ โบราณ ของวัดยานนาวา ที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ สมัยกรุงศรีอยุธยา

ย้อนกลับ