เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 เนเจอร์กิฟ ได้บริจาคเงิน 1,000,000 บาท ร่วม กับ คณะสงฆ์วัดโพธิ์ เพื่อซื้อสิ่งของ ที่จำเป็น  นำไปมอบให้ แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ย้อนกลับ