เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เนเจอร์กิฟ ได้บริจาคเงินและผลิตภัณฑ์ มูลค่ารวม 3,500,000 บาท เพื่อสนับสนุน คณะสงฆ์วัดโพธิ์ และมหาเถรสมาคม ในการช่วยเหลือ การทำงานของโรงพยาบาลสนาม และจุดพักคอย  ในช่วงที่โควิด 19 ระบาดอย่างรุนแรง ในประเทศไทย


ย้อนกลับ