เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม 2563 ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ CEO เนเจอร์กิฟ ได้พาครอบครัวไปบริจาคทรัพย์
เพื่อสร้างพุทธมณฑล ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งตั้งอยู่ ณ อำเภออู่ทอง อันเป็นสถานที่ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราช
(ประมาณ พ.ศ. 300) ได้ส่งพระธรรมทูตมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นครั้งแรกในประเทศไทย
 
          พุทธมณฑล สุพรรณบุรี มีหลวงพ่ออู่ทอง หรือพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ สูง 35 เมตร เป็นพระพุทธรูป
แกะสลักบนหน้าผา ที่ใหญ่ที่สุดใน AEC เป็นพระประธาน ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดย หลวงพ่อสอิ้ง 
(พระธรรมพุทธิมงคล) เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร


ย้อนกลับ