เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ และครอบครัวได้ไปร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ และตอกเสาเข็มต้นแรก เพื่อสร้างอุโบสถวัดสายสุวพรรณ โดยมีพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ประธานผู้ดำเนินการก่อสร้าง เป็นประธานในพิธี

เนเจอร์กิฟ ได้บริจาคเงินจำนวนหนึ่งล้านบาท สำหรับการเริ่มต้นในการก่อสร้างนี้ ท่านใดต้องการร่วมบุญในการก่อสร้างอุโบสถ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา เพื่อนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ชาวโลก

ย้อนกลับ