เนเจอร์กิฟ บริจาคเงินเพื่อส่งเสริมการศึกษา และปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุ สามเณร ของวัดยานนาวา เป็นปีที่ 4 รวมเป็นเงิน 2,000,000 บาท

ย้อนกลับ