เนเจอร์กิฟ ร่วมกับวิศว จุฬา 2511 บริจาคเงินให้สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จำนวน 1,070,000 บาท สั่งผลิตหุ่นยนต์ส่งอาหารและยา พร้อมระบบ สื่อสารทางไกล ชื่อ“น้องปิ่นโต” จำนวน 20 เครื่อง ซึ่งพัฒนาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ช่วยลดความเสี่ยงติดเชื้อCOVID-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น ชุดคลุม หน้ากาก ถุงมือ และประหยัดเวลาให้กับโรงพยาบาลนั้น

ย้อนกลับ