CEO เนเจอร์กิฟ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการปฎิบัติงานสถานการณ์ โควิท 19 ให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ ร.พ. สามพราน

ย้อนกลับ