วันเด็กแห่งชาติ 11 มกราคม 2563 ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ CEO เนเจอร์กิฟ รองประธานกรรมการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมในบูธของมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน แทน พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศประธานกรรมการมูลนิธิ

ย้อนกลับ