เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 (ค.ศ.2018) บริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด ได้บริจาคเงิน เพื่อสร้างโบสถ์ เพิ่มเป็น 1,300,000 บาท ให้วัดสละบาป ซึ่งตั้งอยู่ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงบุรี เพื่อขยายงานพระพุทธศาสนา สร้างความผาสุกให้สังคม

ย้อนกลับ