เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2561 ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ ได้พาครอบครัว ไปบริจาคเงิน เพื่อสร้างอาคารวิหาร และอาคารบริวาร ให้วัดสำประซิว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อใช้ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพิ่มเป็น 1,365,000 บาท

ย้อนกลับ