เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2561 ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ พาครอบครัว ไปบริจาคเงินเพิ่มให้แก่ โครงการสร้างพระแกะสลักบนหน้าผา ณ วัดเขาทำเทียม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพระแกะสลัก ที่ใหญ่ที่สุด เพื่อให้เป็นมรดกโลก คู่ฟ้าดินไปนับ 1,000 ปี

เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ เป็นจุดกำเนิดของพระพุทธศาสนา ในประเทศไทย

ย้อนกลับ