เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561เนเจอร์กิฟ ได้บริจาคเงินเพิ่มให้แก่ ร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า รวมเป็น 2,150,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ ที่ ร.พ. ยังขาดอยู่

ย้อนกลับ