เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 เนเจอร์กิฟได้บริจาคเงิน 1,000,000 บาท สร้างอาคารปฏิบัติธรรมให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิสุทธาจารย์ จังหวัดขอนแก่น ต่อมาในวันที่ 1 เมษายน 2561 ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ และครอบครัวได้เดินทางไปสถานที่แห่งนี้อีกครั้ง และได้บริจาคเงินเพิ่มอีก 1,600,000 บาท เพื่อเป็นเจ้าภาพบวชสามเณร จำนวน 100,000 บาท และอีก 1,500,000 บาท สำหรับสร้างโรงผลิตน้ำดื่มให้ศูนย์ ซึ่งสถานที่แห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่อบรมเยาวชน และสาธุชน ให้เป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นคนเก่ง และคนดีของสังคม

ย้อนกลับ