เนเจอร์กิฟ  บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาทช่วยสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ และเด็กกำพร้า วัดพระบาทน้ำพุ

พระเดชพระคุณ พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่อ อลงกต) ได้เมตตามาบิณฑบาต ที่ บริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด

ซึ่ง บริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด นำโดย ดร.กฤษฎา  จ่างใจมนต์  กรรมการผู้จัดการ และพนักงาน ได้ร่วมกันบริจาคปัจจัย ข้าวสาร อาหารแห้ง และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เนเจอร์กิฟ แด่หลวงพ่อ อลงกต เพื่อนำไปสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ และเด็กกำพร้า ในวัดพระบาทน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ในการสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ และเด็กกำพร้าครั้งนี้ บริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด ได้บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมด้วยอีก 20,200 บาท

ย้อนกลับ