เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ได้จัดงานเทศน์มหาชาติ เพื่อตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษาภาษาบาลี ของพระภิกษุ-สามเณร ของวัดไตรมิตรฯ เช่นเดียวกับเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งทางวัดได้จัดงานเทศน์มหาชาติ เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 บริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด โดย ดร.กฤษฎา  จ่างใจมนต์ และครอบครัว ก็รับเป็นเจ้าภาพ “กัณฑ์ทศพร” ซึ่งเป็นกัณฑ์ที่ 1 ของการเทศน์มหาชาติ โดยได้ร่วมบุญเป็นเงิน 555,555 บาท
 
สมเด็จพระพุฒาจารย์ เมตตาขึ้นสู่ธรรมาสน์ เทศน์กัณฑ์ทศพร ดร.กฤษฎา-คุณทัศนีย์  จ่างใจมนต์ พร้อมลูกหลาน รวม 13 คน ได้น้อมถวายปัจจัย จำนวน 100,000 บาท แด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ
 
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้เมตตาบริจาคเงินส่วนตัว สนับสนุนภัตตาหาร พระภิกษุ-สามเณร ที่ศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรม วัดไตรมิตรวิทยาราม (เขาแม่ชี) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เดือนละ 70,000-80,000 บาท ตลอดต่อเนื่องมายาวนาน
 
ศูนย์การศึกษาฯ นี้ เป็นสาขาของวัดไตรมิตรฯ โดยพระภิกษุ-สามเณร ที่ศูนย์การศึกษาฯ นี้ จะเรียนอยู่จนจบชั้น ป.ธ.5 แล้วมาเรียนต่อชั้น ป.ธ.6-ป.ธ.9 ที่วัดไตรมิตรฯ

ย้อนกลับ