จากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ทางภาคอีสานนั้น ทางเนเจอร์กิฟมีความห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นอย่างมาก ซึ่งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ และคณะผู้บริหาร จึงได้ ไปถวายปัจจัยจำนวน 1 ล้านบาท ให้กับโครงการ “ปันน้ำใจสู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม”  เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุ-สามเณร และผู้ประสบอุทกภัย จากสถานการณ์น้ำท่วมดังกล่าว โดยมีพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ซึ่งเป็นประธานดำเนินงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม เป็นผู้แทนรับมอบ  
 
คณะผู้บริหาร และพนักงานเนเจอร์กิฟ ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่าน และขอให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้อย่างปลอดภัยโดยไวทุกท่านนะคะ

ย้อนกลับ