ดร.กฤษฎา  จ่างใจมนต์  แนะเคล็ดลับความสำเร็จ แก่ Supervisor

          วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ดร.กฤษฎา ได้เดินทางไปเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “เส้นทางชีวิตสู่ความสำเร็จของ ดร.เค” ให้แก่นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ กว่า 2,000 คน  ที่มีจิตอาสามาเป็น Supervisorในโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ซึ่ง ดร.กฤษฎา ได้ให้ข้อคิดทั้งทางโลก และทางธรรม เช่น

1. เคล็ดลับ...ความสำเร็จ ของ ดร.เค

2. หลักในการใช้ชีวิต

3. การดำเนินชีวิตประจำวัน

4. อิทธิบาท 4 กฎแห่งความสำเร็จ

          หลังจากจบการบรรยาย ดร.กฤษฎา ได้มอบเงินจำนวน 87,500 บาท ให้เป็นทุนการศึกษา แก่ Supervisorซึ่งเมื่อนับรวมกับ 4 ปีที่ผ่านมา ดร.กฤษฎา ได้ให้ทุนการศึกษาแก่ Supervisorแล้ว รวม 450,000 บาท

ย้อนกลับ