วัดสละบาป เป็นวัดที่ร่มรื่นด้วยสวนป่าขนาด 100 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี มีพระครูบวรสาธุวัตร (สุริยา ปวโร) เป็นเจ้าอาวาส

          ดร.กฤษฎา  จ่างใจมนต์  CEO เนเจอร์กิฟ ได้พาครอบครัวไปร่วมบุญที่วัดแห่งนี้หลายครั้งแล้ว เช่น

          วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 ดร.กฤษฎา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการวางศิลาฤกษ์ พระอุโบสถ สำหรับวัดแห่งนี้

          วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เป็นประธาน ร่วมในพิธีเททองหล่อพระประธานอุโบสถ ปางทรงเครื่อง หน้าตัก 109 นิ้ว พระประธานองค์นี้มีพระนามว่า “พระพุทธสุวรรณวิริยสารรัตนมงคลมหามุนี”

          วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 เป็นประธานอัญเชิญพระประธานเข้าสู่พระอุโบสถ และเททองหล่อพระโมคคัลลานะ และพระสารีบุตร

 

ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พ่อหลวง มหาราชภูมิพล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน เนแจอร์กิฟ

ย้อนกลับ