เนเจอร์กิฟ ร่วมบุญสร้างอาคารกุฏิสงฆ์

100 กองทุน กองทุนละ 2,560 บาท

          วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน เป็นวัดที่มีพระแม่กวนอิม ปางนอน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือมีความยาวถึง 21 เมตร หล่อด้วยทองเหลือง และพระพักตร์ (ใบหน้า) หล่อด้วยทองคำแท้ ประดิษฐานบนมหาวิหาร ถ้ำพระโพธิสัตว์ ที่ได้สร้างขึ้นมาให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เป็นที่พึ่งทางใจ ให้แก่สาธุชนที่เคารพ ศรัทธา ในพระบารมี และมหาปณิธาน ของพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ซึ่ง เนเจอร์กิฟ และครอบครัว ดร.กฤษฎา  จ่างใจมนต์ ได้ร่วมบุญสร้างไปแล้วกว่า 4 ล้านบาท

          หลังจากที่พระอาจารย์ ดร.พิสิษฐ์  เถี่ยนบ๊าว  ได้มาเป็นเจ้าอาวาส นับเป็นพระหนุ่มไฟแรง ได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ได้ก่อสร้างพระแม่กวนอิม ปางนอนเสวยสุข ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้สร้างโรงเรียน และขณะนี้กำลังก่อสร้าง อาคารกุฏิสงฆ์ สูง 4 ชั้น สำหรับพระภิกษุ-สามเณร กว่า 100 รูป โดยจะจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ขึ้นที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 เพื่อหาเจ้าภาพสนับสนุน การก่อสร้างกุฏิสงฆ์ อาคารสูง 4 ชั้นนี้ โดยบอกบุญ กองทุนละ 2,560 บาท หรือตามกำลัง ท่านที่ต้องการร่วมบุญนี้สามารถติดต่อได้ที่วัดฯ โทร. (085) 177-9169 Facebook :วัดธรรมปัญญารามบางม่วง

          สำหรับ เนเจอร์กิฟ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ดร.กฤษฎา  จ่างใจมนต์  ได้พาครอบครัว ไปถวายปัจจัย รับเป็นเจ้าภาพ จำนวน 100 กองทุน เป็นเงิน 256,000 บาท 

ย้อนกลับ