เนเจอร์กิฟได้เปิดโรงงานผลิตแห่งที่ 3 มูลค่าการลงทุนกว่า 500 ล้านบาท
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ  โดยโรงงาน DK3
แห่งใหม่นี้เป็นโรงงานผลิตที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสูงสุดเปิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553

ย้อนกลับ