เนเจอร์กิฟ บริจาค 2,000,000 บาท 

ช่วยการศึกษาภาษาบาลี และสร้างพระพุทธรูปสูง 69 เมตร

          เนื่องในวโรกาสอันเป็นมงคล ที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ จะเจริญอายุวัฒนมงคล ครบ 92 ปี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ดร.กฤษฎา  จ่างใจมนต์  CEOเนเจอร์กิฟ ได้พาบุตรหลานเข้าอวยพร ท่านเจ้าประคุณฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 และได้บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนนิธิสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เพื่อการศึกษาพระบาลี จำนวนหนึ่งล้านบาท รวมเป็นเงิน 5,000,000 บาท ที่ เนเจอร์กิฟ ได้บริจาคสมทบเข้ากองทุนนี้

          อีกหนึ่งล้านบาท บริจาคเพื่อการสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิ เกตุดอกบัวตูม เนื้อสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 40 เมตร สูง 69 เมตร ที่กำลังก่อสร้างอยู่ข้างหน้าพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ในวัดปากน้ำ ซึ่งการก่อสร้างพระพุทธรูปเนื้อสัมฤทธิ์ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี้ กำหนดแล้วเสร็จ ประมาณเดือนสิงหาคม 2561 การบริจาคเงินเพื่อสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ เนเจอร์กิฟ ได้บริจาคไปแล้วรวมเป็นเงิน 3,000,000 บาท

ย้อนกลับ