ปีที่ 5 ที่เนเจอร์กิฟ บริจาคเงิน ให้กับมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ดร.กฤษฎา  จ่างใจมนต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด ได้มอบเงินจำนวน 270,000 บาท เป็นปีที่ 5 เพื่อสมทบเข้ากองทุนนวฤกษ์ “สาขา เนเจอร์กิฟ” โดยมีหม่อมราชวงศ์โอภาศ  กาญจนะวิชัย ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารเนเจอร์กิฟ

          ดร.กฤษฎา ยังได้มอบป้าย โรงเรียนรักษาศีล 5 ให้แก่มูลนิธิฯ อีกด้วย     ดร.กฤษฎา ได้อธิบายว่า เราจะสร้างเด็กให้เก่งอย่างเดียวไม่พอ แต่จะต้องให้เยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรมด้วย เริ่มต้นจากการปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของศีล 5 บ้านเมืองจึงจะร่มเย็นเป็นสุข

ย้อนกลับ