เนเจอร์กิฟ บริจาค 4.2 ล้านบาท สร้างพระแม่กวนอิม ปางนอนเสวยสุข

CEO เนเจอร์กิฟ พาครอบครัว ร่วมบุญสร้างมหาวิหาร และพระโพธิสัตว์กวนอิม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 ดร.กฤษฎา  จ่างใจมนต์  CEO เนเจอร์กิฟ ได้พาครอบครัว และผู้บริหาร เนเจอร์กิฟ ไปบริจาคเงิน เพื่อสร้างมหาวิหาร และพระโพธิสัตว์กวนอิม ปางนอนเสวยสุข ความยาว 21 เมตร ซึ่งองสรภาณอนัมพจน์ (ดร.พิสิษฐ์  เถี่ยนบ๊าว) เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ได้ดำริสร้างขึ้น เพื่อให้เป็นมหายานนุสรณ์  และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม แห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีน ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม

          สถานที่แห่งนี้ จะมีการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เป็นที่พึ่งทางจิตใจ แก่สาธุชน อีกแห่งหนึ่งที่ ดร.กฤษฎา  จ่างใจมนต์ CEOเนเจอร์กิฟ ได้เข้าไปร่วมบุญสร้างมาตั้งแต่ ธันวาคม 2556 จวบจนบัดนี้ ได้บริจาคเงินสนับสนุนไปแล้ว 4 ล้าน 2 แสนบาท

          ในระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2560 ขอเชิญร่วมปิดทอง และบรรจุดวงชะตา ไว้ในหัวใจพระแม่กวนอิม ปางเสวยสุข ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง

          ซึ่งในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.12 น. จะมีพิธีบรรจุหัวใจ พระโพธิสัตว์กวนอิม โดยคณะสงฆ์ อนัมนิกาย แห่งประเทศไทย ณ มหาวิหารพระโพธิสัตว์ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ซึ่ง ดร.กฤษฎา  จ่างใจมนต์ ตั้งใจจะไปร่วมงานดังกล่าวด้วย

          หากท่านใดต้องการร่วมบุญกับทางวัด สามารถติดต่อได้ที่ (085) 117-9169, (085) 303-6788 ขอให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ ตลอดไปนะคะ

          อนึ่ง พระแม่กวนอิม เป็นพระโพธิสัตว์ ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา ที่มีผู้เคารพศรัทธาจำนวนมาก วันนี้ Adminจึงนำข่าวดีๆ มาฝาก เพื่อให้ทุกท่านได้อนุโมทนานะคะ

ย้อนกลับ