หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ครูดีของแผ่นดิน

          เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล ครูดีของแผ่นดิน ซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน โดย พลเอกเอกชัย  ศรีวิลาศ ประธานกรรมการอำนวยการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ และ ดร.กฤษฎา  จ่างใจมนต์ CEOเนเจอร์กิฟ รองประธานกรรมการ ไปร่วมงานแสดงความยินดีด้วย

          ครูดีของแผ่นดิน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลในวันนี้ จะต้องผ่านเกณฑ์ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติจริงในด้านต่างๆ เช่น การดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รู้รักสามัคคี มีน้ำใจช่วยเหลือกัน ครูรักเด็ก เด็กรักครู เป็นต้น ซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล ก็ย้ำว่า ความดีต้องนำหน้าความเก่ง

          ในการสร้างคนดีให้แผ่นดิน เป็นงานที่ต้องทุ่มเทจากหลายภาคส่วน และต้องอดทนรอคอย ดังบทกลอนของ หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล ที่ว่า

 

                             กล้วยไม้มีดอกช้า                   ฉันใด

                             การศึกษาเป็นไป                   เช่นนั้น

                             แต่ดอกออกคราวไร                งามเด่น

                             งานสั่งสอนปลูกปั้น               เสร็จแล้ว แสนงาม

ครูคือบุคคลต้นแบบสำคัญ ที่จะถ่ายทอดความดีสู่เยาวชน

เนเจอร์กิฟ

สนับสนุนการสร้างครูดีให้แผ่นดิน

เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทฯ

ย้อนกลับ