เนเจอร์กิฟ ร่วมบุญ ประดับอัญมณี พระปรางค์วัดอรุณฯถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 และเสริมสิริมงคล แก่ประเทศชาติ

            พระปรางค์วัดอรุณฯ ถือเป็นอีกแห่งหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย ที่แสดงถึงความงดงาม ของสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมไทย

            การบูรณะพระปรางค์วัดอรุณฯ ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ 100 ปี ซึ่งใช้เวลาบูรณะมานานกว่า 4 ปี กำลังจะแล้วเสร็จ ขณะนี้กำลังประดับอัญมณี จำนวน 1,955 เม็ด พระมหามงกุฎ บนยอดพระปรางค์วัดอรุณฯ เมื่อการบูรณะเสร็จสมบูรณ์ ทางวัดจะจัดพิธีสมโภช 10 วัน 10 คืน

            การบูรณะพระปรางค์วัดอรุณฯ ครั้งนี้ ทางวัดอรุณฯ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ต่างพร้อมใจกันดำเนินการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 เทิดพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 10 และเสริมสิริมงคล แก่ประเทศชาติ

            เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาล วิสาขบูชา ดร.กฤษฎา  จ่างใจมนต์ CEOเนเจอร์กิฟ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เนเจอร์กิฟ เช่น คุณทัศนีย์  จ่างใจมนต์, คุณปิยะพงศ์  จ่างใจมนต์, คุณวิชุดา  จ่างใจมนต์, วิชชาพงศ์  จ่างใจมนต์ และคุณธันยาภัทร์  สามารถ ได้เป็นตัวแทน บริษัท เนเจอร์กิฟ (ประเทศไทย) จำกัด นำเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ไปถวายวัดอรุณฯ เพื่อร่วมบุญประดับอัญมณี พระมหามงกุฎ ในครั้งนี้ด้วย โดยมีพระศากยปฺตติยวงศ์ (เจ้าคุณต่อศักดิ์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็นผู้แทนรับมอบAdmin ขอให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญไปในครั้งนี้ด้วยกันนะคะ

ย้อนกลับ