เนเจอร์กิฟ ร่วมบุญสร้างพุทธมณฑล-อยุธยา

          วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 วันแรงงานแห่งชาติ ดร.กฤษฎา และ คุณทัศนีย์  จ่างใจมนต์ ผู้บริหาร เนเจอร์กิฟ ได้เดินทางไปเป็นประธานทอดผ้าป่า ประจำปี 2560 ณ วัดสุทธาวาส วิปัสสนาอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรวบรวมเงินสร้างวิหาร ฐานพระประธานพุทธมณฑล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          อนึ่ง โครงการจัดสร้างพุทธมณฑล ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ (หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย) เป็นผู้เสนอโครงการ และได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการ จากสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2551 เพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และเผยแผ่หลักธรรม เพื่อสันติสุขอันไพบูลย์ แก่ผู้คนในสังคม ซึ่งพุทธมณฑลประจำจังหวัด เป็นโครงการที่รัฐบาลดำริทำขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาส ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี พ.ศ.2549 และทรงพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 เนเจอร์กิฟ ขอให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะ

ย้อนกลับ