เนเจอร์กิฟ สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณร

          เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ดร.กฤษฎา  จ่างใจมนต์ CEO เนเจอร์กิฟ พร้อมทั้งคุณทัศนีย์ คุณปิยะพงศ์ และคุณวิชุดา  จ่างใจมนต์ ได้ถวายปัจจัย จำนวน 50,000 บาท และผลิตภัณฑ์ เนเจอร์กิฟ มูลค่า 15,000 บาท แด่พระราชธรรมมุนี เจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติ วรวิหาร ประธานอำนวยการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

          โครงการดังกล่าว จัดขึ้นสำหรับเยาวชนชาย อายุ 10-15 ปี จำนวน 89 คน อบรมระหว่างวันที่ 6-20 เมษายน 2560 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นคนดีของสังคม มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปปฏิบัติ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน Admin ขอให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยกันนะคะ

ย้อนกลับ