เช้าวันที่ 28 มกราคม 2560 วันนี้เป็นวันตรุษจีน ดร.กฤษฎา-คุณทัศนีย์  จ่างใจมนต์ ได้พาลูกหลานไปอวยพร สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ หลานชายทั้ง 4 คน ได้กล่าวคำอวยพร ประสานเสียงพร้อมๆ กันว่า

“ขอให้ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯ

มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

มีจิตใจผ่องใส ตลอดไป”

เป็นที่ชอบอก ชอบใจ ของพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่ม “โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5” เพื่อความผาสุก ของผู้คนในแผ่นดิน 

ย้อนกลับ