การเทศน์มหาชาติ คือ การเล่าเรื่อง พระเวสสันดร ที่เป็นชาติสุดท้าย ในการบำเพ็ญบารมี ก่อนจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีทั้งหมด 13 กัณฑ์

          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ได้จัดงานบุญ พิธีเทศน์มหาชาติ 4 ภาค เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ณ พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติซึ่งในการเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งนี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ขึ้นสู่ธรรมาสน์ เทศน์กัณฑ์ทศพร เป็นปฐมฤกษ์

          ในงานดังกล่าว ดร.กฤษฎา  จ่างใจมนต์ และครอบครัว ในนาม เนเจอร์กิฟ ได้รับเป็นเจ้าภาพ กัณฑ์ทศพร ซึ่งเป็นกัณฑ์แรก ได้ร่วมบุญบริจาค 555,555 บาท และถวายพระเทศน์ 100,000 บาท

ย้อนกลับ