รางวัล “เหมราช” บุคคลต้นแบบแห่งปี มอบให้แก่บุคคล หรือ องค์กร ที่ได้ทำคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา สังคม และประเทศชาติ จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ในสังคมไทย ซึ่งรางวัลดังกล่าว จัดโดย มูลนิธิดินดีน้ำใสแห่งประเทศไทย และหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธี ประทานรางวัล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต จ.ปทุมธานี

          ดร.กฤษฎา และคุณทัศนีย์  จ่างใจมนต์ ผู้สร้างตำนานเนเจอร์กิฟ ได้รับประทานรางวัล “เหมราช” บุคคลต้นแบบแห่งปี ในครั้งนี้ด้วย เนื่องจากทั้งสองท่านได้ให้ความช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนา มายาวนาน ทั้งการให้ทุนการศึกษา การบริจาคที่ดินกว่า 700 ไร่ สร้างศูนย์อบรมเยาวชน ตลอดจนการสร้างศาสนสถานต่างๆ มากมาย และการถวายกาแฟบำรุงสุขภาพเนเจอร์กิฟ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ แข็งแรง ซึ่งนับว่าท่านทั้งสองได้ช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว อยากรู้จักตัวตนที่แท้จริงของท่าน ชมได้จากคลิปนี้ http://youtu.be/xtscoszS4Lk

ย้อนกลับ