ท่านดร.กฤษฎา  จ่างใจมนต์ ได้มอบหมายให้ คุณปิยะพงศ์ และคุณศุภสิทธิ์  จ่างใจมนต์ นำเสื้อรณรงค์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 จำนวน 500 ตัว ไปถวายแด่พระเดชพระคุณ พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้ในกิจกรรม สนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขอให้ชาวประชาอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป

ย้อนกลับ