เนเจอร์กิฟได้รับรางวัล “โล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ”    ดร.กฤษฎา มีความภูมิใจ ที่สามารถผลิตกาแฟบำรุงสุขภาพ ขึ้นมาได้เป็นคนแรก เมื่อปลายปี 2546 จนสามารถเปิด Segment ใหม่ ขึ้นมาในวงการกาแฟ ถือเป็นนวัตกรรม ที่ยังไม่มีใครเคยทำมาก่อน ส่งผลให้ ดร.กฤษฎา ได้รับโล่ประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในสาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กาแฟดีเด่น เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 ซึ่งเป็นรางวัล เพื่อประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ แก่บุคคลหรือองค์กร ที่สร้างคุณประโยชน์ อุทิศตนทุ่มเทกำลังกาย และสติปัญญา ให้การสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากาแฟและชา ของประเทศไทย มีผลงานที่โดดเด่น เป็นที่รู้จัก และยอมรับโดยทั่วไป
 

ย้อนกลับ