เนเจอร์กิฟ ถวายทุนการศึกษาภาษาบาลีซึ่งเป็นหัวใจ ในการศึกษาพระไตรปิฎก

            ภาษาบาลี เป็นภาษาที่ใช้ในการศึกษาพระไตรปิฎก จึงเป็นหัวใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และช่วยรักษาสืบทอด คำสอนของพระพุทธศาสนา ให้ยั่งยืนยาวนาน

            เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 18.30 น. ดร.กฤษฎา  จ่างใจมนต์ ได้พาครอบครัว นำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เนเจอร์กิฟ ไปถวายท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช พร้อมทั้งอวยพร ในวโรกาสอันเป็นมงคลที่ท่านเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 91 ปี วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เป็นต้นบุญ ต้นแบบ เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ให้สาธุชนได้สร้างบุญ สร้างบารมีไปนานๆ

            ในโอกาสนี้ ดร.กฤษฎา  จ่างใจมนต์ ในนามของเนเจอร์กิฟ ได้บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) สมทบเข้ากองทุนนิธิสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาภาษาบาลี นับเป็นปีที่ 4 ที่เนเจอร์กิฟ บริจาคเงินเข้ากองทุนนี้

            ท่านที่ต้องการร่วมบุญ สนับสนุนการศึกษาภาษาบาลี ดังกล่าว สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่พระมหายอดรัก โทร. (090) 676-0102

ย้อนกลับ