เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ดร.กฤษฎา คุณทัศนีย์ และคุณปิยะพงศ์  จ่างใจมนต์ ผู้บริหารจากเนเจอร์กิฟ ได้เดินทางไปร่วมพิธีสมโภช วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานยกฐานะ เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี มีสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธฯ สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศฯ สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรฯ เป็นต้น ได้เมตตาเดินทางมาเจริญชัยมงคลคาถา ทั้งนี้ เนเจอร์กิฟ ได้ร่วมถวายปัจจัย ในการจัดงานเป็นเงิน 100,000 บาท พร้อมทั้งได้ถวายกาแฟบำรุงสุขภาพ เนเจอร์กิฟ และรสชาติอื่นๆ รวม 2,000 กล่อง

ย้อนกลับ