ดร.กฤษฎา  จ่างใจมนต์ ผู้บริหารเนเจอร์กิฟ ร่วมพิธีถวายพระพร

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.00 น. ดร.กฤษฎา คุณทัศนีย์ และคุณปิยะพงศ์  จ่างใจมนต์ ได้ไปร่วมบุญในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 ปี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ พระมหามณฑป เฉลิมพระเกียรติ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก นำคณะสงฆ์ และสาธุชน เจริญพระพุทธมนต์ และท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมตตาเดินทางมาเป็นประธานสงฆ์

ย้อนกลับ