เนเจอร์กิฟ สนับสนุนโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อชาวประชาเป็นสุข

            ท่านพุทธทาสภิกขุ เคยเตือนไว้ว่า “ถ้าศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ มนุษยชาติจะเลวร้ายกว่าเดรัจฉาน”

ด้วยความเมตตา และด้วยวิสัยทัศน์ ที่ยาวไกลของ ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จ พระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่ต้องการให้ชาวไทย อยู่เย็นเป็นสุข ท่านจึงมีพระดำริให้คณะสงฆ์ ช่วยกันรณรงค์ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

            ในการสนับสนุนโครงการดีๆ เพื่อความผาสุกของคนไทย เนเจอร์กิฟ จึงได้สั่งทำเสื้อร่วมสนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อชาวประชาเป็นสุข ขึ้นมาจำนวน 12,000 ตัว โดยเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ดร.กฤษฎา คุณทัศนีย์ และคุณปิยะพงศ์  จ่างใจมนต์ ผู้บริหาร เนเจอร์กิฟ ได้นำเสื้อดังกล่าว จำนวน 10,000 ตัว ไปถวาย แด่ผู้แทนคณะสงฆ์ และท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯ อีกทั้งได้ถวายผลิตภัณฑ์ กาแฟ เนเจอร์กิฟ คอฟฟี่ พลัส และ เครื่องดื่มรสผลไม้ เบอร์น่า 1000 แด่คณะสงฆ์ เพื่อบำรุงสุขภาพด้วย

ย้อนกลับ