เนเจอร์กิฟ ร่วมสร้างพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ทองเหลือง ปางนอนเสวยสุข ความยาว 21 เมตร ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

          ซึ่งนอกจาก เนเจอร์กิฟ จะมีความตั้งใจ ในการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่อผู้บริโภคแล้ว เรายังช่วยเหลือสังคม ในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ ดร.กฤษฎา  จ่างใจมนต์ ผู้ก่อตั้งเนเจอร์กิฟ ที่ต้องการช่วยผู้คนนับล้าน ให้พ้นจากความทุกข์กาย ทุกข์ใจ

          ในโอกาสที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้จัดสร้างหล่อพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ปางนอนเสวยสุข ความยาว 21 เมตร ด้วยทองเหลือง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อประดิษฐานบนมหาวิหาร ถ้ำพระโพธิสัตว์ ที่จะสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจ ให้แก่สาธุชนที่เคารพ ศรัทธา ในบารมี และมหาปณิธาน ของพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม เนเจอร์กิฟได้จึงร่วมบริจาคเงิน จำนวน 1,100,000 บาท ทองเหลือง 3,000 กิโลกรัม และทองคำหนักหนึ่งกิโลกรัมเพื่อหล่อพระพักตร์ (ใบหน้าเป็นทองคำแท้


ย้อนกลับ