เนเจอร์กิฟ บริจาคเงินสร้างบันไดวิหารบูรพาจารย์ วัดสำปะซิว จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 ดร.กฤษฎา คุณทัศนีย์ และคุณปิยะพงศ์ ผู้บริหารเนเจอร์กิฟ ได้เดินทางไป วัดสำปะซิว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นประธาน พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และร่วมพิธียกช่อฟ้า วิหารบูรพาจารย์ และ เนเจอร์กิฟ ได้บริจาคเงินจำนวน 450,000 บาท เพื่อสร้างบันไดวิหารบูรพาจารย์ ทั้งสองด้าน พร้อมถวายกาแฟ เนเจอร์กิฟ คอฟฟี่ พลัส และเครื่องดื่ม เบอร์น่า 1000 แด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวิทยาราม ที่เมตตา เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อบำรุงสุขภาพด้วย

ย้อนกลับ