เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ดร.กฤษฎา  จ่างใจมนต์ ผู้สร้างตำนาน เนเจอร์กิฟ ได้บริจาคเงิน จำนวน 270,000 บาท ให้มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นปีที่ 4 รวม ยอดสะสมในกองทุนเนเจอร์กิฟ เป็นเงินรวม 1,080,000 บาท โดยมีหม่อมราชวงศ์โอภาส  กาญจนะวิชัย นายกกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนรับมอบ และดร.กฤษฎา ได้กล่าวให้ข้อคิดแก่เด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มารับทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วย และยังได้กล่าวทิ้งท้ายกับน้องทุกคนว่า “ หากน้องๆ ที่อยากประสบความสำเร็จ น้องๆ จะต้องมีความฝัน และลงมือทำด้วยความขยัน ประหยัด อดทน ซื่อสัตย์ และต้องมีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ผู้มีประคุณ และแผ่นดินเกิด

ย้อนกลับ