เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เนเจอร์กิฟ ได้ถวายเงินจำนวน 555,555 บาท เพื่อเป็นกองทุนการศึกษา และปฏิบัติธรรม ของพระภิกษุ สามเณร ของวัดยานนาวา กรุงเทพฯ ฉลองอายุวัฒนมงคล 79 ปี ของพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา โดย ดร.กฤษฎา คุณทัศนีย์ และคุณปิยะพงศ์  จ่างใจมนต์ ผู้บริหาร เนเจอร์กิฟ เป็นประธานพิธี กล่าวคำถวายผ้าป่า และได้ถวาย กาแฟเนเจอร์กิฟ คอฟฟี่ พลัส และเครื่องดื่ม เบอร์น่า 1000 แด่ท่านเจ้าประคุณ พระพรหมวชิรญาณ เพื่อบำรุงสุขภาพด้วย

ย้อนกลับ