เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีหลักฐานทางโบราณคดี ที่เชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ในขณะนี้ ทางวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ได้ดำเนินโครงการแกะสลักพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ปางโปรดพุทธมารดา (กตัญญูกตเวที) ถวายพระนามว่า “พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ (หลวงพ่ออู่ทอง)” บนหน้าผามังกรบิน เขาทำเทียม อำเภออู่ทอง ซึ่งเป็นที่ตั้งของพุทธมณฑล ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ดร.กฤษฎา และคุณทัศนีย์  จ่างใจมนต์ CEO ใหญ่แห่งเนเจอร์กิฟ พร้อมครอบครัว ได้ไปบริจาคร่วมบุญสร้างพระดังกล่าว เพิ่มเป็นเงิน 2,100,000 บาท หลวงพ่อสอิ้ง (พระธรรมพุทธิมงคล)   เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ได้เมตตาแสดงธรรม เรื่องการใช้เงิน ให้ครอบครัว ดร.กฤษฎา ฟัง และได้อธิบายแผนผังการเจาะถ้ำมหาวิหาร หลังองค์พระแกะสลัก เพื่อประโยชน์ในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้ ดร.กฤษฎา ฟังด้วย ทุกคนในครอบครัว ดร.กฤษฎา ได้ปิดทอง “พระเกตุมาลา” ซึ่งแกะสลักจากหินบริเวณหน้าผา มีน้ำหนักถึง 8 ตัน พระเกตุมาลา (พระรัศมี) นี้ เมื่อแกะสลักพระพุทธรูปสำเร็จ จะบรรจุ   พระบรมสารีริกธาตุ แล้วจะอัญเชิญขึ้นสวมบนพระเศียรของพระพุทธรูป ซึ่งอยู่สูงมาก เมื่อถึงตอนนั้น จะไม่มีโอกาสปิดทองกันอีก เนเจอร์กิฟ จึงขอนำข่าวอิ่มบุญดีๆ แบบนี้มาให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญไปด้วยกันนะคะ และหากท่านใดอยากร่วมบุญในครั้งนี้ รีบหาเวลาไปปิดทอง พระเกตุมาลา หลวงพ่ออู่ทอง พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผา ที่ใหญ่ที่สุด “หนึ่งเดียวในไทย ยิ่งใหญ่ในโลก มรดกสู่ฟ้าดิน” 

สอบถามข้อมูล โทร. (083) 618-7830

ย้อนกลับ