เนื่องจากสุขภาพเเละศีลธรรมจะเสื่อมไปตามกาลเวลาเนเจอร์กิฟ จึงเน้นผลิตเเต่สินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่อชะลอความเสื่อมของสุขภาพ เเละสนับสนุนงานฟื้นฟูศีลธรรม เพื่อชะลอความเสื่อมของศีลธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ ผู้สร้างตำนานเนเจอร์กิฟที่ต้องการ“ช่วยคนนับล้านให้พ้นจากความทุกข์กาย ทุกข์ใจ” ขอขอบคุณลูกค้า เเละผู้สนับสนุนเนเจอร์กิฟ ทุกท่านครับ...ที่ช่วยกันทำให้โลกสดใสขึ้น


ย้อนกลับ