หจก.เนเจอร์กิฟ711 พาแก๊ง คนเคยอ้วนไป กิน เที่ยว ช๊อปปิ้ง สิงค์โปร์-ยูนิเวอร์แซล 3วัน 2คืน ฟรี
ดร.กฤษฎา กล่าวว่า "ผมร่วมเดินทางไปกับคณะนี้ด้วย เพราะเขา คือ คนพิเศษ ของผม เขาทำให้ผมภูมิใจว่า ผมสามารถทำสิ่งที่ยากให้ง่ายขึ้น
ทำสิ่งที่เป็นความฝันให้เป็นความจริง ที่สำคัญผมได้เปลี่ยนชีวิต และได้ให้ชีวิตใหม่ที่สดใส แก่พวกเขา คุณก็เป็นอย่างพวกเขาได้...
หากคุณเปิดใจ....ให้ เนเจอร์กิฟ"

ย้อนกลับ