ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล การทายผลภารกิจเป๊ะ รับรางวัลพิเศษ iPad2 จำนวน 10 รางวัล
1.  คุณเลิศชัย  ปิยะรัฐ    จังหวัด สงขลา
2.  คุณหทัยพัจน์  ผลมาตย์    จังหวัด สมุทรปราการ
3.  คุณแสงเดือน ลาแก้ว    จังหวัด ฉะเชิงเทรา
4.  คุณเดือนเพ็ญ กิ่งสะแกราช    จังหวัด พิษณุโลก
5.  คุณวรเสน วาระสุ        จังหวัด ชลบุรี
6.  คุณธนารัตน์ วงศ์ชมภู    จังหวัด ขอนแก่น
7.  คุณเฟื่องรัตน์  ทัศนะบรรจง    จังหวัด อุตรดิตถ์
8.  คุณศศิฐา วงศ์บุญยิ่ง    จังหวัด นนทบุรี
9.  คุณสุรางรัตน์ แสนสุวรรณา    จังหวัด เชียงใหม่
10. คุณนิสรา  วงค์เมือง    จังหวัด กระบี่

ผู้โชคดีสามารถมาติดต่อรับของรางวัลได้ที่
บริษัท มายด์แชร์
อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ชั้น 23
ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพ

สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ คุณนันทพร โทร 02-6296000 ต่อ 6135
ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 54 – 31 ม.ค. 55 (เฉพาะวันจันทร์ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. ยกเว้นวันที่ 30 ธ.ค. และ 2 ม.ค.)
โดยผู้โชคดี ต้องนำหลักฐานบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนามาด้วย


 

ย้อนกลับ