เนเจอร์กิฟบริจาคที่ดิน 555 ไร่ สร้างศูนย์กลางการอบรมศีลธรรมเนเจอร์กิฟเห็นคุณค่าของการสร้างคนเก่ง และดี ให้สังคม โดยการบริจาคที่ดิน 555 ไร่
ให้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการอบรมศีลธรรม ซึ่งสถานที่แห่งนี้ ได้มีการจัดงานตักบาตรพระ 10,000 รูป
เป็นครั้งแรกของโลก เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2551

ย้อนกลับ