เนเจอร์กิฟสนับสนุนการศึกษา โดยการแจกทุนการศึกษา แก่เด็กผู้ด้อยโอกาส โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา 80 ทุน
ทุนละ 12,500 บาท รวม 1,000,000 บาท

ย้อนกลับ